wtorek, 31 maja 2011

Radykalny ekocentryzm– jego źródła oraz wpływ na współczesną kulturę.
 "The technophiles are taking us all on an utterly reckless ride into the unknown. Many people understand something of what technological progress is doing to us yet take a passive attitude toward it because they think it is inevitable. But we (FC) don't think it is inevitable. We think it can be stopped, and we will give here some indications of how to go about stopping it."
-Theodore John Kaczynski

Rozważaniami na temat tego jak powinny wyglądać relacje pomiędzy człowiekiem a resztą przyrody zajmuje się ekoetyka. Jest to dosyć młoda dziedzina nauki, jednak w tej tematyce  zbiory norm i postaw stworzone zostały już tysiące lat temu. W biblijnej księdze rodzaju wyrażany jest jeden z najpowszechniejszych wyobrażeń ludzi o stosunkach człowiek-przyroda: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!" [1].  Idea ta, stawiająca człowieka jako właściciela kontrolującego przyrodę jest kluczowa nawet w działaniach związanych z ochroną przyrody przed nim samym. Głównym celem ochrony przyrody – w swej nowoczesnej formie mającej ponad 100 lat, jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej. Jednak cele tych działań te wynikają  z przyczyn głównie ekonomicznych oraz estetycznych. Wskazuje to na wyraźnie antropocentryczny charakter dogmatu myśleniach o stosunkach człowiek-przyroda. Nawet większość "ekologów" (rozumiane w znaczeniu  potocznym a nie naukowym) mimo wszystko hołduje filozofii antropocentrycznej. Mottem jednej z najbardziej znanych instytucji kojarzonej z ruchem ekoetycznym: Greenpeac'u jest zdanie: "Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy. [2]" wskazujące że protesty przeciwko energetyce czy polowaniom wyrażają zaniepokojenie raczej przyszłością człowieka niż środowiska samego w sobie. Jednak dogmat ten negowany jest coraz powszechniej. (...)
Dokończenie na: http://e-biotechnologia.pl/bioetyka_ekocentryzm.html

Źródła cytatu i rysunku: http://en.wikiquote.org/wiki/Ted_Kaczynski , http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hornebeagles.jpg

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz