środa, 29 lutego 2012

Nowe zadania na egzamin magisterski dla chemika

Tradycyjnie patrzymy w przyszłość. 
- motto reklamowe WSH im.Batorego
Oto cztery pytania jakie mogły by pojawić się na każdej "obronie" na wydziałach chemicznych/chemii (osoba ta mogła by korzystać z książek i mieć powiedzmy 60 minut). Ciekawe ilu teraz magistrów by zdało:

1. 
Do 200 cm3 roztworu NaOH o stężeniu 28,83% (d=1,320 g/cm3) dodano wody w takiej ilości, aby
otrzymać roztwor o gęstości 1,157 g/cm3. Wiedząc, że otrzymany roztwór miał objętość o 2% mniejszą
od sumy objętości wody i wyjściowego roztworu NaOH oblicz:
a) masę dodanej wody
b) stężenie molowe wyjściowego roztworu NaOH
c) pH otrzymanego roztworu wodorotlenku
d) ułamek molowy NaOH w otrzymanym roztworze NaOH
e) stężenie % otrzymanego roztworu

2. 
Do kolby z wodą, o pojemności 200 cm3, wprowadzono 2,75 g PCl3, a następnie ostrożnie dodano pewną
ilość KOH i dopełniono wodą do kreski. pH otrzymanego roztworu było równe 7,5. Oblicz masę
dodanego KOH.
pK H2PO3- = 6,7

3. 

W pewnym roztworze stopien dysocjacji kwasu malonowego, CH2(COOH)2, wynosi 0,137. Oblicz pH tego roztworu.


pKCH2(COOH)2 = 2,8 pK CH2(COOH)COO– = 5,7

4.
Z jakiego substratu można, stosując reakcję Grignarda, otrzymać w jednoetapowej syntezie 2,2-
dimetylocykloheksanon?


Źródła:
Zadania te pochodzą z konkursów dla szkół średnich: Konkursu Politechniki Warszawskiej (http://www.ch.pw.edu.pl/~elfed/konkurs/informacje.html)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz